EL TREN EN LA MEMORIA

D. Darío Xohan Cabana, escritor e  académico de número da Real Academia Galega.


D. Darío Xohan Cabana

¿CALES SON AS SUAS PRIMEIRAS LEMBRANZAS DO TREN?
Mentras estudaba, con 12 ou 13 anos,  vivía coa miña madriña no barrio Feixó en Lugo, a vía do ferrocarril pasa pol’a Ponte Romai e cando pitaba o tren eu saía correndo para velo pasar.  Esa foi a primeira vez que vin o tren.¿LEMBRA A  SUA PRIMEIRA VIAXE EN TREN?
Lembroo perfetamente, foi a principios de ano 1969, xaneiro ou febrero, eu era un rapaciño de 16 anos que empezaba a escribir. Manuel María invitoume un fin de semán  a sua casa en Monforte, e fun en tren. Ese foi o meu primeiro viaxe en tren.¿USA OU TEN USADO O TREN COMO MODO DE TRANSPORTE?
Depende do tipo de viaxe que teña que facer. As comunicacios en Galicia non son moi boas. Por exemplo para ir de Lugo a Santiago, hai que ir a Coruña e despois a Santiago, tardando máis de 2 horas e media.

¿QUÉ PENSA DA EVOLUCIÓN DE ESTE MODO DE TRANSPORTE?
Hay que ir a unha maior eficiencia enexétca e ecololóxica, tamén no mundo do transporte, sendo o tren, sen dúbida unha boa alternativa.


Darío Xohan Cabana e Fermín Avellaneda,
nun intre da entrevista


¿PENSA VOSTEDE QUE O FERROCARRIL FOI UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA O DESENRROLO SOCIOECONÓMICO DE GALICIA?
Sen dúbida contribuiu moitísimo, por exemplo ó desenrolo da  gandeiría a finales de século XIX e principios do XX, seica salía un tren cada día cargado de becerros, cara os mercados de Madrid   ou Barcelona.¿CÓMO VE VOSTEDE O FUTURO DO FERROCARRIL GALEGO?  
Si a Humanidade ten futuro, o ferrocarril ten futuro porque ainda non se inventou  un sistema de transporte terrestre máis eficaz.


El tren en la memoria